Profiles 首頁 廣華電子商城 - 電子零組件 線上購物網站 廣華頁碼:177335列印列印
列印日期:2019-01-22
03:53:48
http://shop.cpu.com.tw/product/56196/info/
首頁 » 焊接工具材料 » 焊接工具 » 套管型烙鐵頭 » JBC-C245931
JBC系列尖頭烙鐵頭Ø2.7mm
JBC-C245931
JBC系列尖頭烙鐵頭Ø2.7mm
含稅 $ 請登入.
產品規格
◎ 烙鐵頭外徑:Ø2.7 x 10mm
◎ 適用JBC系列:T245-A、T245-B、T245-PA、T245-NA

 
敦華電子材料有限公司 臺灣40757臺中市西屯區環河路18號
TEL: 04-3602-6363、04-2259-9030 / Fax: 04-3602-9038、04-2259-9250   Email:sales@cpu.com.tw