Profiles 首頁 廣華電子商城 - 電子零組件 線上購物網站 廣華頁碼:737242列印列印
列印日期:2019-01-17
15:38:22
http://shop.cpu.com.tw/product/56197/info/
首頁 » 焊接工具材料 » 焊接工具 » 套管型烙鐵頭 » JBC-C245965
JBC系列尖頭烙鐵頭Ø1.9mm
JBC-C245965
JBC系列尖頭烙鐵頭Ø1.9mm
含稅 $ 請登入.
產品規格
◎ 烙鐵頭外徑:Ø1.9 x 13.5mm
◎ 適用JBC系列:T245-A、T245-B、T245-PA、T245-NA

 
敦華電子材料有限公司 臺灣40757臺中市西屯區環河路18號
TEL: 04-3602-6363、04-2259-9030 / Fax: 04-3602-9038、04-2259-9250   Email:sales@cpu.com.tw