close
會員中心
購物車
匯款通知
聯絡我們
 • 週一 ~ 週五
  08:30 ~ 18:00
 • 週六
  08:30 ~ 17:00
 • 星期例假日全休
門市位置
請掃描QRCode開啟導航 location_on 臺灣407024
臺中市西屯區環河路18號
(林酒店正對面,老虎城正後方)
網站操作
回到頂端
導電鋁箔膠帶
廣華頁碼 815524
AF-S03
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
$28.
x 1捲
+ 購物車
AF-S05
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
$34.
x 1捲
+ 購物車
AF-S06
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
$32.
x 1捲
+ 購物車
AF-S08
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
$38.
x 1捲
+ 購物車
AF-S09
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
x 5捲
AF-S10
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
$48.
x 1捲
+ 購物車
AF-S12
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
$60.
x 1捲
+ 購物車
AF-S15
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
$75.
x 1捲
+ 購物車
AF-S18
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
x 2捲
AF-S20
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
$94.
x 1捲
+ 購物車
AF-S25
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
$110.
x 1捲
+ 購物車
AF-S30
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
$140.
x 1捲
+ 購物車
現貨
AF-S03
AF-S03
3mm單面導電鋁箔膠帶40M
$28.
x 1捲
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
+ 購物車
現貨
AF-S05
AF-S05
5mm單面導電鋁箔膠帶40M
$34.
x 1捲
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
+ 購物車
現貨
AF-S06
AF-S06
6mm單面導電鋁箔膠帶40M
$32.
x 1捲
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
+ 購物車
現貨
AF-S08
AF-S08
8mm單面導電鋁箔膠帶40M
$38.
x 1捲
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
+ 購物車
AF-S09
AF-S09
9mm單面導電鋁箔膠帶40M
x 5捲
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
現貨
AF-S10
AF-S10
10mm單面導電鋁箔膠帶40M
$48.
x 1捲
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
+ 購物車
現貨
AF-S12
AF-S12
12mm單面導電鋁箔膠帶40M
$60.
x 1捲
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
+ 購物車
現貨
AF-S15
AF-S15
15mm單面導電鋁箔膠帶40M
$75.
x 1捲
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
+ 購物車
AF-S18
AF-S18
18mm單面導電鋁箔膠帶40M
x 2捲
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
現貨
AF-S20
AF-S20
20mm單面導電鋁箔膠帶40M
$94.
x 1捲
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
+ 購物車
現貨
AF-S25
AF-S25
25mm單面導電鋁箔膠帶40M
$110.
x 1捲
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
+ 購物車
現貨
AF-S30
AF-S30
30mm單面導電鋁箔膠帶40M
$140.
x 1捲
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
+ 購物車
顯示更多產品
顯示更多產品