close
會員中心
購物車
匯款通知
聯絡我們
 • 週一 ~ 週五
  08:30 ~ 18:00
 • 週六
  08:30 ~ 17:00
 • 星期例假日全休
門市位置
請掃描QRCode開啟導航 location_on 臺灣407024
臺中市西屯區環河路18號
(林酒店正對面,老虎城正後方)
網站操作
回到頂端
搜尋結果
符合搜尋 "旺科 WAGO" 「品牌產品」共 38
WAGO210-721
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
x 1支
WAGO273-104
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
x 100PCS
WAGO222-505
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
x 20PCS
WAGO222-500
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
x 20PCS
WAGO773-332
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
x 20PCS
WAGO221-412
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
$57.5
x 5PCS
+ 購物車
WAGO224-114
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
$60.
x 5PCS
+ 購物車
WAGO222-412
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
$52.5
x 5PCS
+ 購物車
WAGO222-413
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
$65.
x 5PCS
+ 購物車
WAGO224-101
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
$40.
x 5PCS
+ 購物車
WAGO224-112
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
$42.5
x 5PCS
+ 購物車
WAGO224-201
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
$125.
x 5PCS
+ 購物車
WAGO210-721
WAGO210-721
5.5x169(L)mm軟柄一字起子
x 1支
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
WAGO273-104
WAGO273-104
德國0.75-2.5mm²3P插線式快速接頭
x 100PCS
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
WAGO222-505
WAGO222-505
WAGO222系列安裝支架用護線板(不含導軌)
x 20PCS
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
WAGO222-500
WAGO222-500
WAGO222系列2~5P快速接頭用軌道式支架(不含導軌)
x 20PCS
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
WAGO773-332
WAGO773-332
WAGO773系列2~8P快速接頭用固定座(不含導軌)
x 20PCS
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
現貨
WAGO221-412
WAGO221-412
德國0.2-4mm²2P電氣安裝快速接頭
$57.5
x 5PCS
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
+ 購物車
現貨
WAGO224-114
WAGO224-114
德國0.5-2.5mm²2對1耐高溫燈具快速接頭(耐溫120℃)
$60.
x 5PCS
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
+ 購物車
現貨
WAGO222-412
WAGO222-412
德國0.08-4mm²2P電氣安裝快速接頭
$52.5
x 5PCS
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
+ 購物車
現貨
WAGO222-413
WAGO222-413
德國0.08-4mm²3P電氣安裝快速接頭
$65.
x 5PCS
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
+ 購物車
現貨
WAGO224-101
WAGO224-101
德國0.5-2.5mm²1對1照明燈具快速接頭
$40.
x 5PCS
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
+ 購物車
現貨
WAGO224-112
WAGO224-112
德國0.5-2.5mm²2對1照明燈具快速接頭
$42.5
x 5PCS
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
+ 購物車
現貨
WAGO224-201
WAGO224-201
德國0.5-2.5mm²1對1組合型照明燈具快速接頭
$125.
x 5PCS
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
 • star_rate star_rate
+ 購物車
顯示更多產品
顯示更多產品